สมาชิก | แผนผังเว็บ |

ไออาร์พีซี จัดสัมมนาลูกค้าที่เมืองโฮจิมินห์ ตั้งเป้าขยายฐานการขายในเวียดนาม
12 Apr 2017

ไออาร์พีซี ยกทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและปิโตรเคมี จัดสัมมนา “Maximize your Business with POLIMAXX” เพื่อให้ความรู้ให้กับลูกค้าที่เมืองโฮจิมินห์ และหวังเพิ่มการขายในตลาดเวียดนามและอินโดจีน

เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ไออาร์พีซี โดยธุรกิจปิโตรเคมี ได้จัดสัมมนา “Maximize your Business with POLIMAXX” ให้กับ Trader และ ผู้ผลิต ที่ Sheraton Saigon Hotel & Towers ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล รองกรรมการผู้จัดการ สายพาณิชยกิจและการตลาด ในการร่วมต้อนรับลูกค้าผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา ในการสัมมนาครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจพลาสติกและปิโตรเคมีของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเวียดนาม รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประกอบการหรือผู้ผลิตนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังสามารถขอรับคำปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญของไออาร์พีซีในการเลือกใช้เม็ดพลาสติกได้อีกด้วย