สมาชิก | แผนผังเว็บ |

IRPC Export Trip in Phang Nga 2017
5 May 2017

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “IRPC - Marine Treasure Conservation” จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560 สำหรับลูกค้า และ Trader จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้จัดขึ้นที่ จังหวัดพังงา เพื่อให้ข้อมูลตลาดล่าสุดและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ IRPC และ เพื่อร่วมกิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกัน กระชับสายสัมพันธ์อันดี และขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา