สมาชิก | แผนผังเว็บ |

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรม “POLIMAXX STEPS to SUSTAIN”
2 May 2018

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “POLIMAXX STEPS to SUSTAIN” ขึ้นที่สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พนักงานไออาร์พีซี และ บุคคลภายนอก สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งภายในงานยังได้มีกิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเลือกใช้พลาสติกให้ปลอดภัย และวิธีการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลอีกด้วย นอกจากนี้ ไออาร์พีซียังได้มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรให้กับโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” ของ สถานีวิทยุสวพ. 91 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม