สมาชิก | แผนผังเว็บ |

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านปิโตรเคมีและพลาสติก ในงาน CHINAPLAS 2
24 Apr 2018

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์พลาสติก CHINAPLAS 2018 โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มปตท. จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านปิโตรเคมีและพลาสติก เพื่อขยายฐานลูกค้า ส่งเสริมด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมี ที่มีศักยภาพของกลุ่มปตท. นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปพบปะ เยี่ยมลูกค้าที่ให้การสนับสนุน ไออาร์พีซีฯ ด้วยดีเสมอมา โดยผลิตภัณฑ์ POLIMAXX ที่ ไออาร์พีซี นำไปจัดแสดงในงาน ได้แก่ HDPE Black PIPE, HDPE Blue PIPE, UHMWPE Battery Separator, Wire and Cable (W&C) และ PPC Product CHINAPLAS 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2561 ณ เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINAPLAS เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากประเทศชั้นนำมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ตุรกี ญี่ปุ่น ไตหวัน จีน ไทย ฯลฯ รวมจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมกว่า 2,600 บริษัท และมีคนเข้าชมงานเฉลี่ยกว่า 100,000 คนต่อวัน