สมาชิก | แผนผังเว็บ |

Polimaxx Run3R Plogging Run
2 May 2019
เมื่อวันอาทิตย์ 28 เมษายน 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวิ่งเก็บขยะ"POLIMAXX Run3R Plogging Run" ในงาน ‘3 อ่าว บอสซ่ารัน 2019’ ณ ลิปดา รีสอร์ท คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักวิ่งสายรักษ์โลกและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานยังได้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลอีกด้วย